Jednoduchá skica mostu se západem sluce; snad v duchu fantasy. Tablet a photoshop.