[3.9.2018] S velkou lítostí zveřejňuji seznam chyb v knize Minsk Express. Bohužel má prvotina měla smůlu na korekci, která byla velmi drahá a velmi… odbytá. Paní korektorka přepisovala celé bloky mé práce, ale základní věci jí utekly. Tak snad další knihy budou na tom podstatně lépe.

Za dohledané nedostatky děkujeme bystré čtenářce Karolínce. Pokud by snad kniha byla někdy revydána, bude to již s těmito opravami.

strana – chyba zobrazena především velkým písmenem

11- Seschlou trávU plnou šedého popela

14- ,,Omlouvám se, (chybí čárka za “se”) pane Abbot…”

18- často se jednalo O bývalá nákupní centra, …

23- ..rozjímání hlas Anny. Podíval se na nÍ..

33- Jen ta umělá sluNce pro rostliny musí žrát..

37- Při pití škrÁbala v krku a lepila se mu na jazyk.

38- na konci odstavce začínajícím na ,,To mi připadá dost nepravděpodobné….” chybí uvozovky nahoře

39- ,,Víš, co by se stalo, Ervine, kdyby byli všichni občané společnosti na stejné úrovni?” – u uvozovek nahoře na konci věty jsou dvě tečky?

54- začátek 3.odstavce – ,,Anna se natáhla SE na záda a zahleděla..”

64- On si povídal SI se starým Jeffen o situaci..

72- ,,NemáM!” odvětil stroze (ponecháno, schválně „nemáš“)

82- On, ten povadlý a nehybný Ervin pod dekOu.

89- …plachou zvěř, jež utíkala schovat SE do houštin.; kondenzátu, unikající ze žhnoucích vÝpustí? reaktorů.

98- …poplácala šedou pohovku z hrubé látky u konferenčního stolkU

106- …jindy zase letěla celá kompaktní stěna téměř neproniknutelnéhi ledu…? – Nechybí tam něco? Kam/na co letěla? Přes vozidlo?

128- eRvin – poslední odstavec

144- …kterou měli zasunutou ve středové konzolE (?)

154- eRvin ve 2 posledních odstavcích

162- Pojďme vyřešit, jak přežít první hodinY? ….

165- Skoro to vypadalo, že se ten těžeBní stroj snaží..

175- Tu sošku tam nikdy? nedoplnil. Je to ok? Dává to v návsznosti na text smysl?

176- Ervin měl pravdu. Před tím se prostorem v kráteru..- to “Předtím” má být dohromady

181- Musel však nastaviT podrážku své boty…; ERVIN konečně získal čas potřebný na to…

186- Celá zakrytá v černém a s nasazenou maskou stála NA nad ním

190- Zamáchal rukama a zakopaL nohama.

197- předposlední řádek – eRvin

199- …přistoupil k ní a objal JI kolem pasu..

202- Anna mohla být stejně tak metvá, jako v nějaké situaci, která jÍ nedovolila vrátit se