Jsem autorem patnácti knih, z nichž devět je již uvedeno na český trh. V nakladatelské branži působím od roku 2009. V roce 2018 jsem založil knižní značku True Paperback.

Když jsem začínal se svým psaním, hledal jsem dosti marně pomocnou ruku. Už tehdy existovalo několik kurzů kreativního psaní a psaní knih. Překvapení pro mě bylo, že jen jediný z lektorů těchto kurzů měl za sebou vydanou knihu. Slovy – jednu. A to navíc neliterárního charakteru. I to mu však stačilo, aby začal své zkušenosti prodávat. Kurz jsem tehdy absolvoval s naivní představou, že mi třeba něco uniká a jsem zbytečně podezíravý. Výsledek dobrý opravdu nebyl. Osnova s obsahem zřejmě stažená odněkud ze zahraničí, neustálé mávání jedním vydaným cestopisným svazkem před studenty a chaotické informace nepodložené vlastními zkušenostmi či příklady. Tehdy jsem se dosti důrazně zařekl, že nikdy nechci jít podobnou cestou a sám nabízet pochybné kurzy pro spisovatele. Člověk míní, bůh mění. Když řadu let poté do mé knižní značky True Paperback začali zájemci zasílat své spisovatelské výtvory s tím, kolik kurzů již absolvovali, tudíž to stojí za vydání, a já nebyl schopen dočíst jediný kousek, následovalo zjištění, že ani cesta separace spisovatelů od potencionálních konkurentů není rozumné řešení. Dnes se tedy snažím nalézt zlatou střední cestu a předat zkušenosti zaběhlého autora, který není za úpis tažen do popředí marketingem bohatého nakladatele, ale naopak sám je schopen dokonat veškerou práci od prvního úderu do klávesnice až po distribuci knih. A toto je opravdu nejsladší vítězství.

 

Kurzy pořádám ve své vegetariánské restauraci Diva India v Liberci. Termíny vypisuji podle počtu účastníků, které nepřekračují 6 lidí. Chci mít prostor zodpovídat otázky a komunikovat s vámi. Vybírám většinou soboty od 9h. Kurz trvá 5+5 hodin a v rámci jednoho kurzu máme dvě sezení (dvě po sobě jdoucí soboty). V restauraci si můžete dát kávu či limonády za nákupní ceny, připraveno pro vás bude občerstvení v době oběda. Kurzy mám rozděleny na dvě části. První je kurz Psaní knihy, druhý kurz je Vydání knihy.

Spisovatel není člověk, který bezchybně sází diktáty a slohová cvičení. Je to profese vyžadující originalitu, kreativitu. Um vytvořit zajímavý a poutavý příběh, různorodé postavy, fantastické prostředí. Jde o veliký dar, o umění!

Kurz psaní knih

Kurz vydání knihy

 1. Základní rozdělení spisovatelů podle přístupu k tvorbě díla (expresivní umělec či pečlivý zahradník)
 2. Osnova či hrubá skyca příběhu jako vodítko pro psaní (úvod, zápletka, rozuzlení, sdělení)
 3. Charakteristika postav, hlavní hrdina a vedlejší postavy, jejich převažující rysy atd.
 4. Určení formy slovesného podání ich či er forma, vhodného času
 5. Stanovení dikce, posloupnosti vyprávění vašeho příběhu
 6. Ucelení příběhu jeho závěr, dozrání příběhu, základní autorská korekce

V tomto kurzu se dozvídáte vše o základech psaní. Naučíte se připravit na vaši práci, správně si stanovíte formu vyjadřování, rozhodnete se v jakém čase bude váš příběh ubíhat. Dozvíte se něco více o spisovatelích a o tom, jak se rozdělují podle svých schopností. Naučíte se pracovat se zdroji potřebnými k dílu. Rozhodnete se, proč vlastně svůj příběh chcete tvořit a jaký účel má mít. Vymodelujete si vhodného hrdinu, či se sám do hrdiny promítnete. Příběh utíká skrze stránky, učíte se poznávat čtenáře, a čtenáře učíte poznávat své já. Závěrem tohoto kurzu máte v ruce vše podstatné k tomu, abyste napsali knihu jako celek a provedli na ní základní autorské korekce, bez nichž nemá ani smysl dále pokračovat či nabízet své dílo nakladateli.

Cena za kurz je 3.000

Kurz zahrnuje 2 dny po 5ti hodinách výuky. Výuka probíhá ve formě 50ti minutových celků + 10 min přestávky. Po třech hodinách je 30ti minutová přestávka na občerstvení.

 1. Předběžná kalkulace nákladů spojená s vydáním knihy
 2. Odborná korekce knihy, stylistika, beta čtení
 3. Sazba knihy, profesionální nástroje vs free možnosti
 4. Obálka, ilustrace, včlenění do knihy
 5. DTP profesionalizace, ISBN, EAN, zákonné náležitosti
 6. Příprava k tisku, export, sjednání termínu, tiskárny a zkušenosti s nimi
 7. Distribuční kanály vs přímá distribuce
 8. Marketing, autorská prezentace

Máte v ruce konečnou verzi svého „rukopisu“ a nyní hledíte s nadějí směrem ke knižním domům. Jaká je vlastně vaše šance jako autora, samo-vydavatele v monstrózním trhu knih? Jak knihu dostat do profesionální podoby a uvést ji na trh? Jak se jako autor dál prezentovat a rozšiřovat si čtenářskou základnu? V tomto kurzu se dozvíte všechno, včetně cen, marketingových i distribučních možností, různé zkušenosti s českými čtenáři a fan skupinami. Řekneme si několik základů o crowdfundingu a pokročilých možnostech rozvíjení své tvorby. Kurz vás naučí jak knihu posunout směrem ke čtenáři

Cena za kurz je 3.000

Kurz zahrnuje 2 dny po 5ti hodinách výuky. Výuka probíhá ve formě 50ti minutových celků + 10 min přestávky. Po třech hodinách je 30ti minutová přestávka na občerstvení.

Prosím, i přes veškerou snahu bych rád upozornil, že mé kurzy nenahrazují základy českého jazyka a jeho stylistiku. Od spisovatelů se neočekává, že budou své texty dokonávat až do odborné stylistiky a korektury, ale pokud máte problém pochopit, na co jsou interpunkční znaménka a jak se sestavuje hlavní řeč, pak zamiřte, prosím, do kurzů českého jazyka.

V případě vážného zájmu o kurz mne prosím kontaktujte na: autor.ivohury@gmail.com