Moje první práce uhlem. Kresba v atelieru dle bysty.