Tvorba grafických podkladů pro časopis Illuminati journal.